واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار

  • جزییات خبر / برق
  • 14 آبان 1393
  • راي نهايي کميته تخصصي گروه برق درباره درس پروژه

قابل توجه دانشجويان درس پروژه کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق انتقال و توزيع 

براي اطلاع از راي نهايي اين کميته فايل زير را دانلود نماييد.

فايل دانلود