30

قابل توجه دانشجويان درس پروژه کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق انتقال و توزيع

آن دسته از دانشجويان عزيز که فرم تصويب پروژه  خود را تا تاريخ 25 مهر به آدرس bargh@pardisiau.ac.ir  و استاد راهنماي خود ارسال ننموده اند ،

  • بدون کسر نمره حداکثر تا تاريخ 28 مهر ماه 
  • با کسر يک نمره پاياني حداکثر تا تاريخ 9 آبان ماه 

فرصت دارند تا فرم تصويب پروژه را طبق آيين نامه تکميل و ارسال نمايند.

کميته تخصصي گروه مهندسي برق


تعداد مشاهده خبر: (1762)
گروه خبر: برق
کد خبر: 1115