واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 01 بهمن 1399

اخبار

تشکیل هفتمین جلسه شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 29 شهریور 1393
  • تشکیل هفتمین جلسه شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی

در جلسه شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور مهندس هاشمی ریاست شورا، دکتر یعقوبی و اساتید برجسته معماری کشور، دکتر سیمون آیوازیان، دکتر اعتصام، دکتر فرح حبیب، دکتر مهدی حجت، دکتر دیبا، دکتر سلطان زاده، دکتر ساعد سمیعی، دکتر صارمی، دکتر لقایی، دکتر ماجدی و دکتر هاشم نژاد برگزار گردید؛ در رابطه با طرح تجمیع واحدهای تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه طرح ساختمان جدید سازمان مرکزی و انتخاب اراضی مناسب برای واحد تهران مرکز به بحث گذاشته شد. این واحد که با 50000 دانشجو، 23 ساختمان؛ بزرگترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی است در حال حاضر فاقد بستر کالبدی مناسب برای چنین مجموعه عظیم دانشگاهی است. در این جلسه گزارشی که توسط دکتر صارمی تهیه شده بود بررسی و پیشنهاداتی نیز توسط اعضا شورا ارائه گردید که مقرر شد در بازدیدی گزینه های مناسب بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد. از اهم نکات مورد تأیید شورای عالی توجه به مباحث ایمنی و امنیت، بهداشت، با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه و مسائل زیست محیطی، فرهنگی و بویژه تأکید بر سرمایه اجتماعی بود تا با بسترسازی مناسب بتوان از قابلیت های موجود این واحد دانشگاهی بهره برداری بهینه را نمود.