واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اخبار

استقبال از آیین درختکاری در واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 17 اسفند 1392
  • استقبال از آیین درختکاری در واحد پردیس

پانزدهم اسفند روزدرختکاری نامیده شده است، تا با نشاندن نهال های سبز، قدمی دربزرگداشت طبیعت  و حفظ منابع طبیعی برداشته شود. فرهنگی کهن در این مرزوبوم که متاسفانه با گسترش بی رویه شهرها کم رنگ گردیده است.

واحد پردیس که مزین به نام ((پردیس)) به معنای باغ ایرانی است، با همیاری شهرداری منطقه 3 تهران که با اهدای 1000 اصله نهال و شهرداری شهرجدید پردیس که با اهدای 40 اصله نهال در این امر فرهنگی – محیط زیستی، دانشگاه رایاری نمودند، به عنوان حرکتی نمادین در ارج نهادن  و گرامی داشت محیط زیست در این روز اقدام به کاشت نهال ها در محوطه واحد نمودند. جادارد از جناب آقای مهندس مهنام، مهندس لاله و مهندس گودرزی ومهندس رنجبر که در این امر ما را یاری نمودند قدردانی نماییم.

 

دکتر فرح حبیب