واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

معماری

شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی 93 رشته های معماری، شهرسازی، کامپیوتر و حقوق از 14 مهر در فاز 6 شهر جدید پردیس آغاز می گردد. (معاونت آموزشی دانشگاه پردیس)