واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 آبان 1399

اخبار

دیدار هیات رئیسه واحد های تهران دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله جوادی آملی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 22 شهریور 1393
  • دیدار هیات رئیسه واحد های تهران دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله جوادی آملی

هیات رئیسه واحدهای پردیس، رودهن، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، دماوند و بومهن با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کردند. در این دیدار که روسا و معاونان و هیات رئیسه واحد های پردیس، رودهن، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، دماوند و بومهن حضور داشتند آیت الله جوادی آملی ضمن تبریک هفته کرامت گفت: دانشگاه را دین می سازد، حرف اول و آخر دانشگاه را دانش می زند و اگر دانش دینی شد دانشگاه اسلامی می شود.

وی درباره اهمیت مسئولیت استادان گفت: دانشجویان امانت های الهی نزد شما هستند و باید توجه داشته باشید که متون درسی اسلامی باشند و صورت مسائل باید خوب بررسی شوند.

محقق در هر رشته ای باید موضوع مساله را خوب بررسی کند، ترسیم صورت مساله اولین وظیفه پژوهشگر است.

اگر کسی موضوع را خوب بفهمد می تواند مساله را از راه های گوناگون حل کند و می شود از طریق فلسفه به پاسخ رسید چون فلسفه کار فیلسوف جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی است.

وی افزود ، بررسی اوصاف خدا کار فلسفه و عرفان است. بررسی اقوال خدا کار مفسران و بررسی افعال خدا کار شما استادان است.

شما استادان در دریای توفیق غرق هستید اگر به امر تعلیم و تربیت توجه ویژه داشته باشید دانشجوی شما موحد بار می آید و به بیراهه نمی رود و انسانی شریف و با آبرو خواهد شد.

وی در ادامه گفت: انسان یک دشمن دارد ; هوس و غرور انسان دشمن اوست. با دشمن بیرونی می شود کنار آمد اما هوس و غرور همیشه با ما درگیر است و با آیروی ما کار دارد