(آرشیو ماه شهریور 1396)

29
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دفتر تحقیقات کاربری فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران
چکیده: باسمعه تعالی انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و دفتر تحقیقات کاربری فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران به گزارش واحد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر عباسپور با بیان این مطلب که در راستای تعاملات علمی ، پژوهشی و آموزشی تفاهم نامه همکاری علمی _ تحقیقاتی و آموزشی با هدف همکاری مشترک در کلیه زمینه های علمی و تحق... ادامه »