(آرشیو ماه مرداد 1393)

29
چکیده: پورتال جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس راه اندازی شد. این پورتال دارای قابلیت های گسترده و امکانات بسیار متعددی بوده که د رتاریخ 93/5/29 بارگذاری گردید. از قابلیت های این پورتال می توان به فروشگاه مجازی، خصوصیت پایگاه اطلاعات به منظور جستجوی سریع و ساده اطلاعات، اخبار طبقه بندی شده بر اساس پارامترهای مختلف اعم از گروه،معاونت و تاریخ،  لی... ادامه »
23
بازدید دکتر میرزاده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر ستاری معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری از واحد پردیس
چکیده: در این بازدید جناب آقای مهندس محسن هاشمی معاونت محترم عمران دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر واشقانی فراهانی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر نوابخش مشاور ریاست و معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر دعاگویی سرپرست محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر زیتون نژاد مشاور... ادامه »
22
بازدید دکتر میرزاده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر ستاری معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری از واحد پردیس
چکیده: در این بازدید جناب آقای مهندس محسن هاشمی معاونت محترم عمران دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر واشقانی فراهانی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر نوابخش مشاور ریاست و معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر دعاگویی سرپرست محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر زیتون نژاد مشاور... ادامه »
20
تشکیل کارگروه پردیس فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس
چکیده: اولین جلسه کارگروه پارک فناوری واحد پردیس متشکل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر واشقانی، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت جناب آقای دکتر ثمری، ریاست پارک فناوری شهر جدید پردیس جناب آقای دکتر    صفاری نیا، ریاست موسسه مهندسی نفت جناب آقای دکتر وطنی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس سرکار خانم دکتر حبیب در ر... ادامه »
20
تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان در دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
چکیده: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان در این واحد خبر داد. سرکار خانم دکتر حبیب گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه ای متشکل از هیأت رئیسه، مدیران اجرائی و مدیران گروهها و تنی چند از اعضای هیأت علمی واحد، کلیات، اهداف و رئوس فعالیتهای تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تش... ادامه »