دات نت نیوک
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

اخبار

(آرشیو ماه تیر 1395)

از چاپ شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI و چاپ کتاب یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری تا ارتقاء اعضای هیات علمی واحد پردیس

از چاپ شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI و چاپ کتاب یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری تا ارتقاء اعضای هیات علمی واحد پردیس

یک مقاله علمی پژوهشی دکتر نسیم اشرافی مربی گروه آموزشی معماری، دکتر مهدی علی احیایی دانشیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، دکتر محسن پیرمحمدی استادیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، مهندس سولماز قیصری مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دو م...