(آرشیو ماه تیر 1395)

01
از چاپ شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI و چاپ کتاب یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری تا ارتقاء اعضای هیات علمی واحد پردیس
چکیده: یک مقاله علمی پژوهشی دکتر نسیم اشرافی مربی گروه آموزشی معماری، دکتر مهدی علی احیایی دانشیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، دکتر محسن پیرمحمدی استادیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، مهندس سولماز قیصری مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دو مقاله علمی پژوهشی مهندس رضوان باباگلی مربی گروه آموزشی راه و ترابری  واحد پردیس در مجلات برتر دنیا به چاپ رسید. -&n... ادامه »