(آرشیو ماه اسفند 1392)

17
استقبال از آیین درختکاری در واحد پردیس
چکیده: پانزدهم اسفند روزدرختکاری نامیده شده است، تا با نشاندن نهال های سبز، قدمی دربزرگداشت طبیعت  و حفظ منابع طبیعی برداشته شود. فرهنگی کهن در این مرزوبوم که متاسفانه با گسترش بی رویه شهرها کم رنگ گردیده است. واحد پردیس که مزین به نام ((پردیس)) به معنای باغ ایرانی است، با همیاری شهرداری منطقه 3 تهران که با اهدای 1000 اصله نهال و شهرداری شهرجدید پرد... ادامه »