(آرشیو ماه دی 1392)

10
با حکم ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر حمید میرزاده؛
چکیده:   سرکار خانم دکتر فرح حبیب به عنوان اولین بانوی فرهیخته به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی واحد پردیس، دکتر حبیب  در مراسم معارفه خود با تشکر از حسن اعتماد دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه در تفویض مسئولیت واحد دانشگاهی پردیس، توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام واحد، گسترش فضاهای فیزیکی ،... ادامه »