حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (14)
معاونت پژوهشی (8)
آموزشی و دانشجویی (25)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
لازم به ذکر است امور ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  در ساختمان فاز 6 انجام میگردد.

آدرس دانشگاه مستقر در فاز 4: شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 

 


کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

داخلی ها » معاونت اداری و مالی
  
مرتب سازي براساس:
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  محمدصادق کیانی انبار و اموال 112  
  بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی 113  
  معصومه شجاع صندوق رفاه 114  
  محمد شفیع زاده مدیر مالی 115  
  خرم قلی پور مالی دانشجویی 119  
  علی علیپور شیرسوار کارشناس حسابداری 133  
  رويا شيرمحمدي مالی کارکنان و اساتید 147  
  احمد سلطانی دبیرخانه 148  
  عادل اکبرزاده کارشناس گره کامپیوتر و شهرسازی 155  
  سید قربان علوی مسئول خدمات 156  
  مهدی فرهنگ کارپرداز 157  
  نگهبانی سردرب انتظامات برادران فاز6 161  
  مهدی دولتشاهی انتظامات برادران فاز 4 164  
  سمیه شهریاری انتظامات خواهران فاز 6 165