حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (13)
معاونت پژوهشی (8)
معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی) (27)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


تهران 135/16555 

کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

داخلی ها » معاونت اداری و مالی
  
ترتیب براساس:
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  علی فتحی انبار و اموال 112  
  بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی 113  
  مهدی یوسفیان مسئول صندوق رفاه 114  
  محمد شفیع زاده مدیر مالی 115  
  خرم قلی پور مالی دانشجویی 119  
  علی علیپور شیرسوار مدیر اداری 133  
  رويا شيرمحمدي مالی کارکنان و اساتید 147  
  احمد سلطانی دبیرخانه 148  
  سید قربان علوی مسئول بایگانی 156  
  مهدی فرهنگ کارپرداز 157  
  نگهبانی سردرب انتظامات برادران فاز6 161  
  مهدی دولتشاهی دفتر حراست 164  
  سمیه شهریاری انتظامات خواهران فاز 6 165