حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (13)
معاونت پژوهشی (8)
معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی) (27)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


تهران 135/16555 

کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

داخلی ها » معاونت پژوهشی
  
ترتیب براساس:
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  محمد حسین شرقی کارشناس آزمایشگاه و کارگاه 106  
  محسن تندل امور رساله و پایان نامه 116  
  مونا مسرور دفتر ارتباط با صنعت 135  
  دکتر علیرضا خدایاری رئیس اداره پژوهش و فناوری 140  
  محمود عمرانی کارشناس پژوهشی 141  
  کارشناس کتابخانه کتابخانه برادران و خواهران 168  
  دکتر آزاده ظریف لولویی رئیس باشگاه پژوهشگران 174  
  دکتر فرزاد چراغپور مسئول مرکز رشد 175