حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (14)
معاونت پژوهشی (8)
آموزشی و دانشجویی (25)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
لازم به ذکر است امور ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  در ساختمان فاز 6 انجام میگردد.

آدرس دانشگاه مستقر در فاز 4: شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 

 


کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

داخلی ها » معاونت پژوهشی
  
مرتب سازي براساس:
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  علیرضا بساطی کارشناس کارگاه عمران و مکانیک 106  
  محسن تندل امور رساله و پایان نامه 116  
  دکتر علیرضا خدایاری رئیس اداره پژوهش و فناوری 140  
  فریده رضاهاشمی کارشناس پژوهشی 141  
  معصومه قادری برنامه ریزی فاز 4 149  
  کارشناس کتابخانه کتابخانه برادران و خواهران 168  
  آزاده ظریف لولویی رئیس باشگاه پژوهشگران 174  
  دکتر فرزاد چراغپور مسئول مرکز رشد 175