حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (13)
معاونت پژوهشی (8)
معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی) (27)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


تهران 135/16555 

کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

داخلی ها » معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
  
ترتیب براساس:
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  رضا نوربخش رئیس اداره آموزش 107  
  فاطمه فرحی کارشناس گروه معماری 109  
  پیمان مهرآبادی امور کلاسها - ساختمان خوارزمی 111  
  مدیرگروه معماری مدیرگروه معماری 117  
  امید کریمی امور کلاسها ساختمان شیخ بهایی 118  
  مرتضی ابراهیم زاده کارشناس امتحانات 120  
  علی علی پور مسئول اداره دانش آموختگان 121  
  نادر همتی کارشناس امتحانات 122  
  شهرزاد امجدی کارگزینی اساتید حق التدریس 123  
  شهرزاد امجدی اداره کارگزینی هیات علمی 125  
  دفتر مشاوره 128  
  تقی اسفندیار امور دانشجویی و مشمولین 129  
  مهدی شاه حسینی اداره بایگانی و ثبت نام جدیدالورود 130  
  دکتر هاله حسین پور مدیرگروه شهرسازی 132  
  محسن طهماسبی مدیرگروه تربیت بدنی 139  
  ابراهیم رحیمی کارشناس گروه حقوق 144  
  دکتر بابک شید مدیرگروه حقوق 146  
  حسین آقاجانی کمیسیون موارد خاص 149  
  محمود حبیب نیا کارشناس گروه مکانیک و برق 150  
  حمید رحمانی سامانی مدیرگروه عمران 152  
  علیرضا بساطی کارشناس گروه عمران 153  
  عادل اکبرزاده کارشناس گره کامپیوتر و شهرسازی و حسابداری 155  
  مهدی ولی دفتر معاون آموزشی 163  
  ابوطالب مختاری هاشم آباد مدیرگروه دروس معارف 166  
  دکثر حدیثه کامران کسمایی مدیرگروه معماری (مقاطع تکمیلی) 170  
  آرزو کاوه مدیرگروه حسابداری 177  
  داود احمدپوری کارشناس برنامه ریزی 190