حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (14)
معاونت پژوهشی (8)
آموزشی و دانشجویی (25)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
لازم به ذکر است امور ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  در ساختمان فاز 6 انجام میگردد.

آدرس دانشگاه مستقر در فاز 4: شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 

 


کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

  
جستجو

نام خانوادگی

نام

سمت
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  ابوالفضل بابایی مسئول دفتر ریاست 101  
  سپهر رنجبر مسئول اداره عمران 105  
  علیرضا بساطی کارشناس کارگاه عمران و مکانیک 106  
  رضا نوربخش مدیر آموزش 107  
  مجتبی همت نجفی مسئول اداره فرهنگی 108  
  فاطمه فرحی کارشناس گروه معماری و کامپیوتر 109  
  رضا آریانا مسئول اداره فناوری اطلاعات 110  
  رضا فرجی امور کلاسها - فاز 4 111  
  محمدصادق کیانی انبار و اموال 112  
  بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی 113  
  معصومه شجاع صندوق رفاه 114  
  محمد شفیع زاده مدیر مالی 115  
  محسن تندل امور رساله و پایان نامه 116  
  مدیرگروه معماری مدیرگروه معماری 117  
  پیمان مهرابادی امور کلاسها فاز 6 118  
  خرم قلی پور مالی دانشجویی 119  
  فاطمه بهرام زاده کارشناس امتحانات 120  
  علی علی پور مسئول اداره فارغ التحصیلان 121  
  فائزه قلی زاده کارشناس امتحانات 122  
  محمود عمرانی کارگزینی اساتید حق التدریس 123  
  شهرزاد امجدی اداره کارگزینی هیات علمی 125  
  محمد حاجیانی آشپزخانه فاز 4 126  
  فریبا محمد زاده دفتر مشاوره 128  
  نادر همتی نقل و انتقالات دانشجویی 129  
  سجاد مظفری اداره بایگانی و ثبت نام جدیدالورود 130  
  دکتر روزبه زمانیان مدیرگروه شهرسازی 132  
  علی علیپور شیرسوار کارشناس حسابداری 133  
  مونا مسرور دفتر ارتباط با صنعت 135  
  دکتر علیرضا خدایاری رئیس اداره پژوهش و فناوری 140  
  فریده رضاهاشمی کارشناس پژوهشی 141  
  حسین آقاجانی کارشناس حقوق 144  
  دکتر فائزه هاشمی مدیرگروه حقوق 146  
  رويا شيرمحمدي مالی کارکنان و اساتید 147  
  احمد سلطانی دبیرخانه 148  
  معصومه قادری برنامه ریزی فاز 4 149  
  محمد حسین شرقی کارشناس گروه مکانیک و حسابداری 150  
  حسین کیهانی ریاست دانشکده فنی و مهندسی 152  
  علیرضا بساطی کارشناس گروه عمران، برق 153  
  عادل اکبرزاده کارشناس گره کامپیوتر و شهرسازی 155  
  سید قربان علوی مسئول خدمات 156  
  مهدی فرهنگ کارپرداز 157  
  نگهبانی سردرب انتظامات برادران فاز6 161  
  حراست مسئول حراست 162  
  داود احمدپوری دفتر معاون آموزشی و برنامه ریزی 163  
  مهدی دولتشاهی انتظامات برادران فاز 4 164  
  سمیه شهریاری انتظامات خواهران فاز 6 165  
  ابوطالب مختاری هاشم آباد مدیرگروه دروس معارف 166  
  کارشناس کتابخانه کتابخانه برادران و خواهران 168  
  دکثر حدیثه کامران کسمایی مدیرگروه معماری (مقاطع تکمیلی) 170  
  آزاده ظریف لولویی رئیس باشگاه پژوهشگران 174