حوزه ریاست (5)
معاونت اداری و مالی (8)
معاونت پژوهشی (6)
آموزشی و دانشجویی (20)

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 


کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

  
جستجو

نام خانوادگی

نام

سمت
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  مريم نوروزي مسئول دفتر ریاست 101  
  سپهر رنجبر مسئول اداره عمران 105  
  علیرضا بساطی کارشناس کارگاه عمران و مکانیک 106  
  رضا نوربخش مسئول مشمولین و نقل و انتقالات 107  
  مجتبی همت نجفی مسئول اداره فرهنگی 108  
  فاطمه فرحی کارشناس گروه معماری و کامپیوتر 109  
  رضا آریانا مسئول اداره فناوری اطلاعات 110  
  رضا فرجی امور کلاسها - فاز 4 111  
  محمدصادق کیانی انبار و اموال 112  
  بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی 113  
  معصومه شجاع مالی کارکنان و اساتید 114  
  محمد شفیع زاده مدیر مالی 115  
  محسن تندل امور رساله و پایان نامه 116  
  مدیرگروه معماری مدیرگروه معماری 117  
  پیمان مهرابادی امور کلاسها فاز 6 118  
  خرم قلی پور مسئول صندوق رفاه 119  
  فاطمه بهرام زاده کارشناس امتحانات 120  
  علی علی پور اداره فارغ التحصیلان 121  
  فائزه قلی زاده اداره امتحانات 122  
  محمود عمرانی کارگزینی اساتید حق التدریس 123  
  شهرزاد امجدی اداره کارگزینی هیات علمی 125  
  محمد حاجیانی آشپزخانه فاز 4 126  
  فریبا محمد زاده دفتر مشاوره 128  
  سجاد مظفری اداره بایگانی 130  
  دکتر روزبه زمانیان مدیرگروه شهرسازی 132  
  دکتر حمیدرضا کمالان رئیس اداره پژوهش و فناوری 140  
  فریده رضاهاشمی کارشناس پژوهشی 141  
  حسین آقاجانی کارشناس حقوق،شهرسازی 144  
  دکتر فائزه هاشمی مدیرگروه حقوق 146  
  رويا شيرمحمدي مالی کارکنان و اساتید 147  
  احمد سلطانی دبیرخانه 148  
  محمد حسین شرقی آزمایشگاه فاز 4 149  
  معصومه قادری کارشناس گروه مکانیک، حسابداری، تربیت بدنی 150  
  علیرضا خدایاری مدیرگروه مکانیک 151  
  امیر همتی کارشناس گروه عمران، برق، صنایع 153  
  عادل اکبرزاده کارگزینی کارکنان 155  
  حراست مسئول حراست 162  
  داود احمدپوری مسول دفتر معاون آموزشی و دانشجویی 163  
  عباس باقری پور انتظامات فاز 4 164