حوزه ریاست (7)
معاونت اداری و مالی (13)
معاونت پژوهشی (8)
معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی) (27)

آدرس :شهر جدید پردیس، فاز 6، نرسیده به پارک فناوری مجتمع 25 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس


تهران 135/16555 

کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

  
  نام نام خانوادگی سمت داخلی  
  ابوالفضل بابایی مسئول دفتر ریاست 101  
  احسان جعفری نیا رئیس اداره عمران 105  
  محمد حسین شرقی کارشناس آزمایشگاه و کارگاه 106  
  رضا نوربخش رئیس اداره آموزش 107  
  مجتبی همت نجفی مسئول اداره فرهنگی 108  
  فاطمه فرحی کارشناس گروه معماری 109  
  رضا آریانا مسئول اداره فناوری اطلاعات 110  
  پیمان مهرآبادی امور کلاسها - ساختمان خوارزمی 111  
  علی فتحی انبار و اموال 112  
  بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی 113  
  مهدی یوسفیان مسئول صندوق رفاه 114  
  محمد شفیع زاده مدیر مالی 115  
  محسن تندل امور رساله و پایان نامه 116  
  مدیرگروه معماری مدیرگروه معماری 117  
  امید کریمی امور کلاسها ساختمان شیخ بهایی 118  
  خرم قلی پور مالی دانشجویی 119  
  مرتضی ابراهیم زاده کارشناس امتحانات 120  
  علی علی پور مسئول اداره دانش آموختگان 121  
  نادر همتی کارشناس امتحانات 122  
  شهرزاد امجدی کارگزینی اساتید حق التدریس 123  
  شهرزاد امجدی اداره کارگزینی هیات علمی 125  
  دفتر مشاوره 128  
  تقی اسفندیار امور دانشجویی و مشمولین 129  
  مهدی شاه حسینی اداره بایگانی و ثبت نام جدیدالورود 130  
  دکتر هاله حسین پور مدیرگروه شهرسازی 132  
  علی علیپور شیرسوار مدیر اداری 133  
  مونا مسرور دفتر ارتباط با صنعت 135  
  محسن طهماسبی مدیرگروه تربیت بدنی 139  
  دکتر علیرضا خدایاری رئیس اداره پژوهش و فناوری 140  
  محمود عمرانی کارشناس پژوهشی 141  
  ابراهیم رحیمی کارشناس گروه حقوق 144  
  دکتر بابک شید مدیرگروه حقوق 146  
  رويا شيرمحمدي مالی کارکنان و اساتید 147  
  احمد سلطانی دبیرخانه 148  
  حسین آقاجانی کمیسیون موارد خاص 149  
  محمود حبیب نیا کارشناس گروه مکانیک و برق 150  
  حمید رحمانی سامانی مدیرگروه عمران 152  
  علیرضا بساطی کارشناس گروه عمران 153  
  عادل اکبرزاده کارشناس گره کامپیوتر و شهرسازی و حسابداری 155  
  سید قربان علوی مسئول بایگانی 156  
  مهدی فرهنگ کارپرداز 157  
  نگهبانی سردرب انتظامات برادران فاز6 161  
  حراست مسئول حراست 162  
  مهدی ولی دفتر معاون آموزشی 163  
  مهدی دولتشاهی دفتر حراست 164  
  سمیه شهریاری انتظامات خواهران فاز 6 165  
  ابوطالب مختاری هاشم آباد مدیرگروه دروس معارف 166  
  کارشناس کتابخانه کتابخانه برادران و خواهران 168  
  دکثر حدیثه کامران کسمایی مدیرگروه معماری (مقاطع تکمیلی) 170  
  دکتر آزاده ظریف لولویی رئیس باشگاه پژوهشگران 174  
  دکتر فرزاد چراغپور مسئول مرکز رشد 175  
  آرزو کاوه مدیرگروه حسابداری 177  
  دکتر نسیم اشرافی مسئول بسیج اساتید 180  
  مهدی آهنگر مسئول گزینش 181  
  داود احمدپوری کارشناس برنامه ریزی 190  
جستجو

نام خانوادگی

نام

سمت