واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 07 اسفند 1399

فرم ها

                                                                    دانلود اپلیکیشن موبایل مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ها » آیین نامه های پایان نامه ارشد
  
ترتیب براساس:
  گروه نام بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ دانلود فایل  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد معرفی فرصت های شغلی،انجام کارآموزی و پایان نامه دانشجویان در پارک فناوری پردیس 95/06/01  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد بخشنامه يكسان سازي مقررات به منظور جلوگيري از تفسيرهاي متعدد در خصوص حداقل نمره قبولي و مشروط آزمون هاي زبان مورد تاييد 30/34325 95/05/20  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه های ارشد و رساله دکترا 70/81248 1393/09/01  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیأت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 73/60101 1393/03/25  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی 73/28996 1393/02/15  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی 73/9081 1393/01/25  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22 73/397158 1392/11/30  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی 73/390514 1392/11/26  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی 73/352681 1392/10/22  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی 73/311567 1392/09/18  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 73/304115 1392/09/12  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد پیش نویس آیین نامه حمایت از پایان نامه ها و رساله های برتر 73/286553 1392/08/28  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 73/268559 1392/08/12  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد حمایت از طرح ها، مقالات و پایان نامه ها 81/193919 1392/06/21  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری 73/152954 1392/05/24  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد رازداری و حفظ اطلاعات پروژه 81/79184 1392/03/19  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد تمدید قرارداد حمایت از پایان نامه دانشجویی 81/53579 1392/02/28  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 73/34519 1392/02/12  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر 73/212427 1391/07/02  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد در خصوص همکاری اساتید عضو هیات علمی که از رساله دکترای تخصصی خود دفاع نموده اند و به استادیاری ارتقا نیافته اند به عنوان استاد راهنماو مشاور پایان نامه های دانشجویان ارشد 73/68339 1391/03/07  
صندوق رفاه دانشجویان (6)
فرم های پروپوزال و پایان نامه (3)
فرم های ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود (5)
آیین نامه های پایان نامه ارشد (20)
فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو (26)
فرم و آيين نامه هاي فرهنگي (3)
فرم ها و آیین نامه های اداری مالی (13)
فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی (30)
فرم ها و آیین نامه های پژوهشی (39)
فرم ها و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی (1)