واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 07 اسفند 1399

فرم ها

                                                                    دانلود اپلیکیشن موبایل مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ها » فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو
  
ترتیب براساس:
  گروه نام بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ دانلود فایل  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی 10/50706 97/08/29  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمی 10/14180 95/2/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دستورالعمل تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 10/85964 95/11/20  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دستورالعما اجرایی روند بررسی پرونده های مربوط به اعطای ترفیع سالانه اعضای هیات علمی 30/64509 93/07/03  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریس 29/918/30 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی 30/29919 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمی 30/29922 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي 10/27637 1395/04/15  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 30/14179 1395/02/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو بخشنامه تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 10/14180 1395/02/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دستورالعمل مربوط به اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی 30/64509 1393/07/03  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو بخشنامه و فرم جديد ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی 30/64509 1393/07/03  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو بخشنامه پرداخت ایام بارداری و غرامت دستمزد بيماری پرسنل رسمی و اعضا هیئت علمی 46447 1393/05/01  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم خام ارسال رزومه اساتید هیئت علمی به فارسی و انگلیسی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دوره و فرم در خواست هیات علمی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم در خواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی جديد سال 93  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم ها و مدارک تشکیل پرونده اساتید مدعو  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم طرح تحقیقاتی - پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم ارتقا مرتبه علمی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم های ترفیع سالیانه - ارتقا پایه  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو مدارک لازم چهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم های تبدیل وضعیت  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو راهنما جهت تبدیل وضعیت هیات علمی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم شماره یک (تعیین صلاحیت عمومی) تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو نحوه تبدبل وضعیت  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو فرم در خواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
صندوق رفاه دانشجویان (6)
فرم های پروپوزال و پایان نامه (3)
فرم های ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود (5)
آیین نامه های پایان نامه ارشد (20)
فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو (26)
فرم و آيين نامه هاي فرهنگي (3)
فرم ها و آیین نامه های اداری مالی (13)
فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی (30)
فرم ها و آیین نامه های پژوهشی (39)
فرم ها و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی (1)