بسمه تعالی

 royashirmohamadi91@gmail.com

 دانلود جزوه نماز و احکام (مورخ 95/10/8) دانلود پی دی اف   دانلود فایل متنی

 دوره مشکلات روانشناختی دانشجویان (مجازی ویژه اعضای هیات علمی ) از روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 آغاز می گردد.

 دوره درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر (ویژه کارکنان) از روز چهارشنبه مورخ 95/4/23 آغاز می گردد.

 دوره هوش هیجانی (مجازی ویژه کارکنان) از روز یکشنبه 95/4/27 آغازی می گردد. (دانلود جزوه)

 دانلود سوالات هوش هیجانی (زمان پاسخگویی به سوالات ساعت 16 الی 17 می باشد و پس از پایان زمان مقرر پاسخ سوالات را به آدرس royashirmohamadi91@gmail.com ارسال فرمایید به پاسخ هایی که پس از زمان مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد)