واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی

 
  • معرفی معاونت آموزشهای  عمومی و مهارتی: معاونت سما به منظور گسترش دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور تداوم امر آموزش در سایر مقاطع و تربیت نیروی متخصص و کارآمد به منظور ورود به دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی تاسیس گردید.