واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 10 مهر 1399

باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی

                       

دکتر سولماز قیصری

مدرک تحصيلی: دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

ایمیل: so_gheisari@pardisiau.ac.ir

آدرس باشگاه پژوهشگران جوان: www.bpj.iau.ir

  • توضیحات: براي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پرديس لطفا ابتدا از طريق لينك فوق وارد سايت باشگاه شويد. و شرايط عضويت را مطالعه كرده و از مسیر ورود به سامانه جدید، ثبت نام، ثبت نام در سامانه عضویت باشگاه اقدام نمایید.
 

آیین نامه عضویت

فرم عضویت

مزایای عضویت

  نام فرم  دانلود                                   
 فرم عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان                                                                                                                                 
 ارائه تصویری طرح های پژوهشی پذیرفته شده در مرحله نخست مربوط به فطرت زمستان ۹۸ - محمد علی اعتماد راد رشته کامپیوتر  
 
عنوان لینک  

 باشگاه پژوهشگران جوان

  بنیاد ملی نخبگان                 

 

جهت تماس با دفتر باشگاه  از شماره  11-76281010 داخلی 174 استفاده نمایید

آدرس دفتر: ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، لاین شرقی ، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی