پست الکترونیک:             helalahmar@pardisiau.ac.ir   

*****تشکیل کانون هلال احمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس*****