واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 27 تیر 1398

هلال احمر

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 



   
  پست الکترونیک:             helalahmar@pardisiau.ac.ir   

*****تشکیل کانون هلال احمر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس*****