کمينه
رئيس فعلي


دکتر حسین عباس پور


از فروردین 96

ایمیل:

 pres@pardisiau.ac.ir

تلفن:76281630 - 021