واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

رئیس فعلی

رصد علم و فناوری

در دهه اخیر با توسعه علم و فناوری های جدید در زمینه های مختلف، زندگی بشر با تحولی بی سابقه مواجه شده است. بر این اساس شناخت از علم و فناوری های جدید و پیشرفته برای جوامع دانشگاهی و صنعتی کشور باید صورت پذیرد. از طرفی پیش بینی تغییرات فناوری به عنوان نقطه شروع برنامه ریزی فناوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا سعی شده است با تهیه گزارش های بین المللی در خصوص بررسی روندهای علم و فناوری در آینده و همچنین تهیه خبرهایی بتوان کمکی به اساتید و دانشجویان در شناخت این تحولات انجام شود.

 

                                                                   

حداقل
رئيس فعلي


           دكتر حسين عباسپور از تاريخ 95/12/23 تا كنون

     ایمیل:

 pres@pardisiau.ac.ir

تلفن:76281630 - 021