واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 30 شهریور 1398

رئیس فعلی

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

حداقل
رئيس فعلي


           دكتر حسين عباسپور از تاريخ 95/12/23 تا كنون

     ایمیل:

 pres@pardisiau.ac.ir

تلفن:76281630 - 021