واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

رصد علم و فناوری

رصد علم و فناوری

در دهه اخیر با توسعه علم و فناوری های جدید در زمینه های مختلف، زندگی بشر با تحولی بی سابقه مواجه شده است. بر این اساس شناخت از علم و فناوری های جدید و پیشرفته برای جوامع دانشگاهی و صنعتی کشور باید صورت پذیرد. از طرفی پیش بینی تغییرات فناوری به عنوان نقطه شروع برنامه ریزی فناوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا سعی شده است با تهیه گزارش های بین المللی در خصوص بررسی روندهای علم و فناوری در آینده و همچنین تهیه خبرهایی بتوان کمکی به اساتید و دانشجویان در شناخت این تحولات انجام شود.

 

                                                                   

خبرهای علمی

خبر شماره 1

خبر شماره 2

 

گزارش های بین المللی درخصوص تغییر روندهای علم و فناوری

انرژی

Global EV Outlook 2021​

Key World Energy Statistics 2021​

Total-energy-outlook 2020

انرژی های تجدید پذیر

  1. باد

2020 Wind energy  technology

Aeo 2020

Golbal data Report 2018

IRENA_Future_of_wind_2019

 

  1. خورشید

 

  • خودروهای الکتریکی