واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 30 شهریور 1398

سامانه پژوهشیار

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

                                                                                            

 

دانشجویان مقاطع تکمیلی که تاکنون نسبت به ورود به سامانه قدیم و آپلود مدارک اقدام نموده اند میبایست نسبت به ادامه مراحل خود در  سامانه پایان نامه ها اقدام نمایند. لیکن افرادی که تا کنون در سامانه قدیم وارد نشده اند میبایست از سامانه پژوهشیار نسبت به ادامه مراحل پروپوزال و پایان نامه استفاده نمایند و بدیهی است امکان ورود به سامانه قدیم برای این افراد مقدور نمی باشد.

 

 فرم های دفاع از پایان نامه (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)

دانلود فرم های پروپوزال و پایان نامه (مخصوص مقطع دکتری تخصصی)