" حراست دانشگاه "

" پشوانه ای محکم و امین "

" برای سلامت، آرامش و امنیت جامعه دانشگاه می باشد "

تلفن مستقیم:76281667-021

فکس:76294220-021

تلفن همراه: 09016599007

پست الکترونیک: herasat@pardisiau.ac.ir