واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 30 مهر 1399

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مجتبی همت نجفی

بیژن خسرونژاد

  • سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی
  • مدرک تحصیلی:
  • ایمیل:
  • ندای فرهنگ: مشاهده فایل
  • معرفی: یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد. معاونت دانشجویی فرهنگی است. معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه با توجه به مسئولیت آن در زمینه فرهنگ سازی و جامعه پذیر ساختن دانشجویانو تامین نیازها و خواسته های رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان به عنوان پل اصلی ارتباط دانشجو با دانشگاه مطرح است و با در نظر گرفتن اینکه مخاطبان و مشتریان این معاونت ترسیم کنندگان آینده جامعه هستند ارزشمندی فعالیتهای این حوزه بیش از پیش آشکار می شود.
  •  لینک جشنواره فرهنگی، هنری علمی و پژوهشی قبا استان تهران​
     

 

 عنوانتاریخ ویرایشحجم 
انتخاب دانشجوی نمونه سال 981398/10/28نامشخصدانلود
بخش نامه ها و فرم های فرهنگی1393/07/19نامشخصدانلود

تلفن تماس: 11 - 76281010 مکان: ساختمان فاز 6 - طبقه دوم - معاونت دانشجویی و فرهنگی

داخلی: 145