واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

معاونت اداری مالی

 

دکتر عادل مظلومی

مقطع تحصیلی:دکتری 

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی                                                                                 

 
  •  
  • معرفی معاونت اداری مالی: آموزش عالی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شود و موجبات رقابت پویای یک کشور را در منطقه و جهان فراهم می کند. رسالت اصلی آموزش عالی تولید علم و تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه جنبش نرم افزاری می باشد. حوزه معاونت اداری مالی متولی حمایت و پشتیبانی از عملکرد کلیه اجزا سازمان بوده و در نقش هسته حمایتی عمل می نماید. این حوزه در عین رعایت کلیه قوانین و مقررات به خدمت رسانی و پشتیبانی از برنامه های دانشگاه پرداخته و در جهت تحقق رسالت دانشگاه گام برمیدارد.