واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 05 بهمن 1399

معاونت اداری مالی

بیژن خسرونژاد جن قشلاقی

بیژن خسرونژاد جن قشلاقی

  • سمت: معاون اداری مالی
  • مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد ریاضیات برنامه ریزی و تحقیق در عملیات
  • ایمیل: bkh@pardisiau.ac.ir
  • معرفی معاونت اداری مالی: آموزش عالی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شود و موجبات رقابت پویای یک کشور را در منطقه و جهان فراهم می کند. رسالت اصلی آموزش عالی تولید علم و تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه جنبش نرم افزاری می باشد. حوزه معاونت اداری مالی متولی حمایت و پشتیبانی از عملکرد کلیه اجزا سازمان بوده و در نقش هسته حمایتی عمل می نماید. این حوزه در عین رعایت کلیه قوانین و مقررات به خدمت رسانی و پشتیبانی از برنامه های دانشگاه پرداخته و در جهت تحقق رسالت دانشگاه گام برمیدارد.