واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

پست الکترونیک

توجه

لطفا برای ورود به پست الکترونیک دانشگاه از لینک http://webmail.pardisiau.ac.ir استفاده نمایید.

عنوان نام و نام خانوادگی ایمیل
ریاست دکتر حسین عباسپور pres@pardisiau.ac.ir
معاونت مالی اداری بیژن خسرونژاد finan@pardisiau.ac.ir
رییس اداره پژوهش دکتر آزاده ظریف لولویی research@pardisiau.ac.ir
معاونت آموزشی و پژوهشی دکتر روزبه زمانیان education@pardisiau.ac.ir
معاونت داشجویی و فرهنگی   std@pardisiau.ac.ir
رئیس اداره عمران مهندس احسان جعفری نیا const@pardisiau.ac.ir
روابط عمومی مجتبی همت نجفی info@pardisiau.ac.ir
مسئول اداره فناوری اطلاعات مهندس رضا آریانا ict@pardisiau.ac.ir
مسئول کارگزینی هیات علمی شهرزاد امجدی faculty@pardisiau.ac.ir
مسئول حراست   herasat@pardisiau.ac.ir