دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تاریخ: 19 آذر 1397

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو در واحد پردیس

به مناسبت روز دانشجو یک دوره مسابقات ورزشی یک روزه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزارشد. در این مسابقات که شرکت کنندگان درآن در رشته های مختلف از جمله رشته دارت و طناب کشی با هم به رقابت پرداختند، در قسمت دارت آقایان سینا دواچی،مهدی یوسفیان و تقی اسفندیار به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.همچنین در بخش مسابقه طناب کشی که با حضور پرشور دانشجویان و کارکنان برگزار شد تیم کارکنان الف ،تیم دانشجویی الف و تیم کارکنان ب به ترتیب اول تا سوم شدند.در پایان به نفرات اول تا سوم  این مسابقات هدایای نقدی اهدا گردید.