دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تاریخ: 07 آذر 1397

افتتاح دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دفتر بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.در این مراسم که علاوه بر دکتر هاشمی رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر عباسپور رئیس واحد پردیس و و نیز دکتر اشرافی مسئول بسیج اساتید واحد و نیز اعضای هیئت رئیسه واحد حضور داشتند ریاست واحد اظهار امیدواری کرد با توجه با محیط جدید شاهد فعالیتهای بیش از بیش این نهاد انقلابی در واحد باشیم. گفتنی است در پایان مراسم افتتاح دفتر بسیج اساتید دکتر هاشمی ضمن بازدید از دفتر بسیج دانشجویی از نزدیک با برخی فعالیتها و مشکلات آنها آشنا شد