دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تاریخ: 25 شهریور 1397

قابل توجه کلیه کارکنان گرامی و اعضای محترم هیات علمی

 

پیرو نامه شماره 16753/8/1397 مورخ 1397/06/19 دبیرخانه محترم هیات امنای استان تهران کلیه کارکنان گرامی و اعضای محترم هیات علمی باید اطلاعات هویتی خود را حداکثر تاتاریخ 97/06/21 در سامانه جامع اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی(ساجد)به ثبت برسانند. از کارکنان گرامی درخواست می شود در صورت ناقص بودن اطلاعات ثبت شده هرچه سریعتر نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه واحد واقع در طبقه اول ساختمان خوارزمی مراجعه نمایند.                       

معاونت اداری و مالی واحد