واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور دکتر فرح حبیب سرپرست دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه، رئیس دانشکده فنی و مهندسی و جمعی از کارکنان حوزه پژوهش در دفتر ریاست برگزار شد.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 05 اردیبهشت 1395
  • مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور دکتر فرح حبیب سرپرست دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه، رئیس دانشکده فنی و مهندسی و جمعی از کارکنان حوزه پژوهش در دفتر ریاست برگزار شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس گفت: «اکنون دانشگاه‌ها باید تولید علم خود را مطابق با نیازهای جامعه و بر اساس شناخت صنایع انجام دهند تا پژوهش‌ها خود را به صورت عملی در جامعه نمایان کند.»

دکتر فرح حبیب در مراسم تکریم دکتر سید امیرحسین گرکانی و معارفه دکتر حمیدرضا کمالان روسای قدیم و جدید اداره پژوهش و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با قدردانی از زحمات گرکانی و همکاران وی، اظهار کرد: «این جلسه برای تشکر از تلاش‌ها و خدمات و مدیریت خیلی خوب، دلسوزانه و صادقانه گرکانی تشکیل شده است.»

حبیب افزود: «مسئولیت امانتی است که به انسان سپرده می‌شود و باید با تمام توان در راستای پیشبرد و تعالی دانشگاه تلاش و کوشش فراوان کرد.»

وی از کمالان به خاطر قبول مسئولیت تشکر کرد و توضیح داد: «در حوزه پژوهشی ابزارهای خوبی برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های دانشگاه در راستای رشد و تعالی وجود دارد و از این حوزه باید به فناوری و افزایش درآمد‌ها به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان و طرح سا‌ها برسیم.»

تلاش برای انجام درست کارها، ایجاد نظم و انسجام و تسریع در انجام امور حوزه پژوهشی و همکاری معاونت‌های مختلف با حوزه پژوهش از جمله پیشنهادها و تاکیدهای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پردیس در این جلسه بود.

سپس گرکانی، گزارشی از دستاوردهای حوزه پژوهش در طول مدت فعالیت خود در سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری ارایه کرد.

در ادامه کمالان، رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد پردیس با تشکر از رئیس دانشگاه به خاطر حسن‌ظن و محول کردن این وظیفه به وی، مسئولیت جدید خود را توفیق الهی توصیف و ابراز امیدواری کرد تا بتواند در راه ارتقای دانشگاه گام‌های مثبتی در حوزه پژوهشی و فناوری بردارد.

در پایان جلسه لوح و هدایایی از سوی رئیس دانشگاه به رسم قدردانی و یادبود به گرکانی اهدا شد و حکم حمیدرضا کمالان به سمت رئیس اداره پژوهش و فن‌آوری این واحد به او اهدا شد.

.