واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

ریاست واحد

 

دکتر حامد افشاری​

 • مدرک تحصيلی: دکتری تخصصی
 • رشته - گرایش:  مکانیک  ماشین های کشاورزی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: pres@pardisiau.ac.ir                                                        

 

 

🔷  معلم و استاد دانشگاه
🔷 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فناور و نوآور پردیس
🔷 معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
🔷مدیر در اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران
🔷مشاور کسب و کار

 

 

         مقطع                
                نوع دانشگاه                 
                       دانشگاه                        
            رشته           
                             گرایش                               

کارشناسی

دولتی

دانشگاه شیراز

كشاورزي

 مكانيسين ماشينهاي كشاورزي 

کارشناسی ارشد

دولتی

دانشگاه تهران

كشاورز

مكانيسين ماشينهاي كشاورزي

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات تهران

كشاورزي

مكانيسين ماشينهاي كشاورزي

 • 🔷 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 81 تا کنون.
 • 🔷 مدیرکل تجاری سازی پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از شهریور 95 تا  فروردین 97
 • 🔷 مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه ازاد اسلامی از فروردین 97 تا شهریور 98
 • 🔷 معاون علمی و پژوهشی مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی از سال 90 تا 92
 • 🔷 معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 86 تا 91
 • 🔷مدیر گروه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی از سال از سال 87 تا 91
 • 🔷مدیر کمیته فناوری نانو در دانشگاه ازاد اسلامی
 • 🔷عضو مرکز رشد دانشگاه الزهرا(س)
 • 🔷مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • 🔷عضو شورای پارک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 

🔷مشاور دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال 81 تا پایان خرداد 1400
🔷مشاور مرکز نوآوری لیزر  از سال 95 تا پایان خرداد 1400
🔷مشاور مرکز ملی لیزر در حوزه تجاری سازی فعالیت های پژوهشی از سال 93 تا پایان خرداد 1400
🔷مشارکت در تدوین سند راهبرد 10 ساله توسعه فناوری نانو (راهبرد آینده)
🔷عضو کمیته فناوری نانو وزارت کشاورزی از سال 86 تا 92
🔷عضو کمیته فناوری نانو وزارت بازرگانی از سال 86-88
🔷عضو کمیته فناوری نانو مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه آزاد از سال 88 تا 92
🔷دبیر اولین نمایشگاه توانمندی­های ملی فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
🔷دبیر دومین جشنواره بین المللی فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
🔷دبیر سومین جشنواره بین المللی فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
🔷دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
🔷دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فناوری نانو از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
🔷عضو کمیته اجرایی جشنواره نوآوری و شکوفایی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
🔷عضو کمیته اجرایی فن بازار نانو در خودرو
🔷مدیر برگزاری فن بازار نانو در صنعت بسته بندی
🔷عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی
🔷مدیر کمیته فناوری نانو cast از سال 89 تا 92.
🔷عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهراء (س) از سال 89 تا کنون
🔷عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از سال 90 تا کنون
🔷عضو شورای مرکز رشد صادرات دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 98 تا کنون.
🔷مدیر برگزاری بیش از 20 پاویون نمایشگاه فناوری در نقاط مختلف دنیا.
🔷مسئول برگزاری هفت رویداد Business Matching  در سطح بین المللی بین شرکتهای دانش بنیان ایرانی، اتریشی، مجارستانی، چینی، آفریقای جنوبی، گرجستان، ترکمنستان، قرقیزستان

 
 • 🔷مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر برسام تک.
 • 🔷مدیرعامل سمن حامیان فناوری و نوآوری سانیار .
 • 🔷رییس هیات مدیره شرکت نانوحسگرسازان سلامت آریا .
 • 🔷رییس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری نانوالکترونیک کران .
 • 🔷رییس هیات مدیره شرکت نانو فن آوری دانش دوا گستر.
 • 🔷رییس هیات مدیره شرکت مدیریت هم رسانی فناوری ایرانیان .
 • 🔷مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان .
 • 🔷مدیر و راه انداز کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 • 🔷عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری صادرات .