واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی

                       

دکتر الهام امینی

مدرک تحصيلی: دکتری شهرسازی

ایمیل: dr.elham.amini(at)pardisiau.ac.ir

آدرس باشگاه پژوهشگران جوان: https://bpj.iau.ir/SRegister.aspx

  • توضیحات: براي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پرديس لطفا ابتدا از طريق لينك فوق وارد سايت باشگاه شويد. و شرايط عضويت را مطالعه كرده و از مسیر ورود به سامانه جدید، ثبت نام، ثبت نام در سامانه عضویت باشگاه اقدام نمایید.
 

آیین نامه عضویت

فرم عضویت

مزایای عضویت

  نام فرم  دانلود                                   
 فرم عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان                                                                                                                                 
 ارائه تصویری طرح های پژوهشی پذیرفته شده در مرحله نخست مربوط به فطرت زمستان ۹۸ - محمد علی اعتماد راد رشته کامپیوتر  
 
عنوان لینک  

 باشگاه پژوهشگران جوان

  بنیاد ملی نخبگان                 

 

جهت تماس با دفتر باشگاه  از شماره  11-76281010 داخلی 174 استفاده نمایید

آدرس دفتر: ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، لاین شرقی ، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی