واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

معاونت فرهنگی و دانشجویی

     نام و نام خانوادگی: دکتر محمد زرشگی

     مقطع تحصیلی: دکتری

     رشته : حقوق و علوم سیاسی

     دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

   

 


  • ندای فرهنگ: مشاهده فایل
  • معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی: یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد. معاونت دانشجویی فرهنگی است. معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه با توجه به مسئولیت آن در زمینه فرهنگ سازی و جامعه پذیر ساختن دانشجویانو تامین نیازها و خواسته های رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان به عنوان پل اصلی ارتباط دانشجو با دانشگاه مطرح است و با در نظر گرفتن اینکه مخاطبان و مشتریان این معاونت ترسیم کنندگان آینده جامعه هستند ارزشمندی فعالیتهای این حوزه بیش از پیش آشکار می شود.
  •  لینک جشنواره فرهنگی، هنری علمی و پژوهشی قبا استان تهران​
     

 

 

 عنوانتاریخ ویرایشحجم 
انتخاب دانشجوی نمونه سال 981398/10/28نامشخصدانلود
بخش نامه ها و فرم های فرهنگی1393/07/19نامشخصدانلود

تلفن تماس: 11 - 76281010 مکان: ساختمان فاز 6 - طبقه دوم - معاونت دانشجویی و فرهنگی

داخلی: 145