واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

معاونت علمی (آموزش )


دکتر سولماز قیصری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی: کامپیوتر - نرم افزار

محل اخذ مدرک: واحد علوم و تحقیقات

 


  • معرفی معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی): معاونت علمی در هر واحد دانشگاهی، کلیه امور برنامه ریزی، اجرا و نظارت کمی و کیفی آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی را به عهده دارد. ادارات تابعه این معاونت هرکدام براساس چارت سازمانی و مقررات آموزشی، خدمات مورد نظر را به استادان و دانشجویان ارائه می کنند. وظیفه اداره امور هیات علمی تامین اعضای هیات علمی و استادان مدعو را براساس نیاز گروه های آموزشی برعهده دارد. کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی ومدعو در این اداره بررسی و اقدام لازم صورت می گیرد.