واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

فیش حقوقی

راهنماي مشاهده فيش حقوق
 
جهت مشاهده فيش حقوقي پس از وارد نمودن كد ملي و شماره حساب با گذرواژه كه به صورت پيش فرض 1234 مي باشد نسبت به اخذ فيش حقوقي اقدام نمائيد.
بديهي است پس از ورود به سيستم مي توانيد گذر واژه را به دلخواه تغيير دهيد

مشاهده فيش حقوق كاركنان و اساتيد هيات علمي