واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی

نام نام خانوادگی: دکتر فرزاد چراغپور سموتی

مقطع: دکتری

رشته: مکانیک طراحی جامدات

دانشگاه : صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

معرفی معاونت آموزشهای  عمومی مهارتی:                                                       دانشگاه آزاد اسلامی تربیت متخصصان با اخلاق، ماهر و کارآفرین را بعنوان یکی از ماموریت های اصلی خود می داند و بر این اساس در کنار آموزش‌های رسمی و عمومی، یک نظام جامع آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی را طراحی کرده است.
معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی وظیفه دارد براساس برنامه ریزی کلان صورت گرفته توسط دانشگاه، اجرای مناسب نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی را، شامل آموزش‌های رسمی و غیررسمی، با کیفیت مناسب و متناسب با نیازهای حال و آینده بازارهای کار استانی، ملی، و بین المللی اجرا نماید.