واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

سامانه پژوهشیار

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه عملیات مربوط به رساله و پایان نامه در سامانه پژوهشیار انجام می گردد. جهت ورود بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.           

 

کارشناس امور رساله و پایان نامه: خانم مسرور                 تلفن تماس:  11-76281010  داخلی 143

 فرم های پروپوزال و پایان نامه

راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار

راهنمای ثبت استاد مشاور و راهنما در سامانه پژوهشیار

راهنمای جستجوی ظرفیت آزاد

راهنمای ثبت همانندجو