در مراجعه حضوري بر اساس برنامه زمانبندي حضور مشاور كه در تمامي ساختمان هاي دانشگاه نصب گرديده است و با تعيين وقت قبلي ، مراجعان مي توانند به دفتر مشاوره مراجعه نموده و مسائل و مشكلات خود را با مشاور درميان گذارند .

 در مواردي كه نياز به ادامه جلسات باشد ، هماهنگي هاي لازم صورت مي گيرد .


 از روز شنبه تا چهار شنبه  از ساعت 8 تا 12

 دانشجویان علاقمند باید نامه خود را در صندق مخصوص مرکز مشاوره قرار داده که در نهایت مشاور بعد از پاسخگویی از طریق کد اطلاع می دهد.


 به صورت صندوق ارتباطی

 در موارد اضطراري و بصورت محدود كه فرصت مراجعه يا مكاتبه وجود نداشته باشد دانشجويان مي توانند از طريق تلفن با دفتر مشاوره تماس حاصل نمايند. 


021-76281010 داخلي 128


تعيين وقت قبلي


 كارشناس دفترمشاوره، همه روزه به جز روزهاي پنج شنبه و تعطيل از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸ الي ۱۲، آماده ارائه خدمات هستند. شما  مي توانيد با مراجعه حضوري به دفتر يا با تماس تلفني، تعيين وقت نمائيد و به اين ترتيب امكان اولين ارتباط مشاوره اي را فراهم كنيد.