واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه مهندسی شهرسازی

دکتر هاله حسین پور

دکتر هاله حسین پور

  • مدیر گروه: دکتر هاله حسین پور
  • کارشناس رشته: محمود حبیب نیا
  • اعضای هیات علمی گروه شهرسازی: مشاهده اعضای هیات علمی
  • درباره گروه: آغاز به کار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 1387 با جذب سه هیئت علمی است. فعالیت گروه در ابتدا با تدوین مدارک جهت درخواست برای اخذ مجوز و همچنین تجهیز کتابخانه واحد به کتب و مجلات تخصصی حوزه ی شهرسازی اختصاص یافت. با اخذ رسمی مجوز رشته در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال ١٣٨٨، واحد پردیس اولین واحد دانشگاه آزاد اسلامی و دومین واحد دانشگاهی پس از دانشگاه تهران در استان تهران بود که اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته می نمود. اولین گروه از دانشجویان این رشته در مهر ماه سال 1389 پذیریش و اولین فارغ التحصیلان در سال 1392 موفق به اخذ مدرك شده اند. گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در ادامه فرایند روبه رشد خود و با حمايت رياست محترم واحد موفق به اخذ مجوز دو گرایش کارشناسی ارشد طراحی شهری و برنامه ریزی شهری از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شد و از سال 1395 دانشجویان این دو گرایش موفق به دفاع از پایان نامه و اخذ مدرک شده اند.
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی شهرسازی   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی شهرسازی 94 به بعد   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
برنامه ریزی شهری   کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
طراحی شهری   کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
برنامه ریزی شهری 94 به بعد   کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
طراحی شهری 94 به بعد   کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود