• راه اندازی کتابخانه تخصصی دانشگاه واقع در ساختمان فاز 6
  • ساختمان جدید اداری - آموزشی (فاز 6)
  • ساختمان جدید اداری - آموزشی (فاز 6)
  • نمایی از ساختمانهای فاز 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مسابقات پل ماکارونی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • نمایی از دانشکده فنی مهندسی واقع در فاز 4
  • انعقاد تفاهم نامه با نیروی انتظامی
  • انعقاد تفاهمنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • انعقاد تفاهمنامه با شهرداری شهر جدید پردیس
 ورود به  سامانه کتابخانه

 مدارک لازم جهن عضویت در کتابخانه:

1- دو قطعه عکس 4*3

2- کپی کارت دانشجویی یا کارت موقت


 معرفی امکانات و قسمت های مختلف پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس